page-header

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Được thành lập trên trang Facebook năm 2014. Sau bốn năm hoạt động, CLB QLCL – ATNB của chúng ta đã trở thành diễn đàn lớn nhất về chất lượng y tế tại Việt Nam.
32900
Thành viên
104
Hội thảo miễn phí
4
Chương trình dịch sách
50
Bệnh viện được hỗ trợ
ĐỒNG HÀNH CÙNG NHÂN VIÊN Y TẾ
ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI BỆNH

Tham gia dự án cộng đồng của CHIR

Vui lòng liên hệ (+84) 0978 522 626

Back to top of page