Giới thiệu CHIR

Kể từ tháng 1/2018, CLB Quản lý Chất lượng và An toàn Người bệnh được đăng ký với tư cách pháp nhân là Công ty TNHH Xã Hội Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế – gọi tắt là CHIR (Center for Healthcare Inprovement Research).

Tháng 2 – 2018 CLB QLCL – ATNB đã lên đến hơn 23 ngàn 600 thành viên ở khắp các tỉnh thành của đất nước. Ban Admin quyết định đăng ký một tư cách pháp nhân để hỗ trợ sự phát triển của CLB và phong trào cải tiến y tế tại Việt Nam, thông qua các hoạt động huấn luyện, hội thảo, nghiên cứu khoa học và tư vấn ngày càng chuyên nghiệp hơn.

 

CHIR được đăng ký với hình thức doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận. Cam kết được đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh là 100% lợi nhuận từ hoạt động của CHIR sẽ được tái đầu tư cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng y tế Việt Nam.

Tên Tiếng Việt: Công ty TNHH Xã hội Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế
Tên Tiếng Anh: Center for Healthcare Improvement Research Social Company Limited
Mã số thuế: 031 484 4269
Địa chỉ đăng ký: Tầng 19, toà nhà Indochina, Số 4, đường Nguyễn Đình Chiểu, Q1, Tp.HCM
Điện thoại: 0978 522 626
E-Mail: linh@chirvn.org

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

CHIR được truyền cảm hứng từ mô hình hoạt động của 2 tổ chức: Institute for Health Improvement (IHI) – là tổ chức về Quản lý Chất lượng và An toàn Người bệnh lớn nhất thế giới của Hoa Kỳ; và The Health Foundation – là một tổ chức từ thiện độc lập nhằm mục tiêu cải thiện sức khoẻ và dịch vụ y tế cho người dân Vương Quốc Anh.

Chiến lược 5M

CHIR thực hiện sứ mệnh của mình thông qua việc tìm kiếm và nhân rộng các giải pháp mang tính hệ thống, dựa trên những bằng chứng cập nhật nhất, trong năm lĩnh vực của y tế.

Chiến Lược 5M của CHIR sẽ được thực thi thông qua năm hoạt động chính. CHIR sẽ kế thừa và phát triển các hoạt động của CLB QLCL – ATNB. Trang Facebook của CLB và trang QPSolutions.vn sẽ mãi mãi là sân chơi mở miễn phí của tất cả mọi người quan tâm về chủ đề QLCL – ATNB. CHIR sẽ dùng thu nhập từ những hoạt động của mình, và vận động những nguồn tài trợ khác, để tiếp tục đầu tư cho những hội thảo miễn phí, ngày hội 5S miễn phí, và chia sẻ kiến thức nguồn mở tại trang CHIRVN.org với nhân viên và các tổ chức y tế trên cả nước.

NHỮNG DẤU ẤN KHÁC BIỆT
  • Giới thiệu và kết nối với nhiều chuyên gia giỏi trong lĩnh vực Quản lý chất  lượng & An toàn người bệnh trong và ngoài nước.
  • Tập huấn theo cách « cầm tay chỉ việc » nhằm giúp người học có thể vận dụng vào thực tế những kiến thức đã được huấn luyện tại lớp.
  • Tạo động lực cho các thành viên tham gia tiếp tục phát huy và duy trì những kết quả đạt được trong các khóa học.
HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Hội đồng Cố vấn (HĐCV) của CHIR (tên tiếng Anh: CHIR Council) là nhóm những cá nhân có uy tín trong ngành y tế và xã hội. HĐCV có vai trò tư vấn và đề xuất với ban lãnh đạo của CHIR về:

  • Hướng phát triển của CHIR
  • Các nhân sự trọng yếu
  • Các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, dịch vụ huấn luyện và tư vấn, và nghiên cứu khoa học
  • Việc quản lý tài chính để bảo đảm cam kết 100% phi lợi nhuận của CHIR

PGS.TS.BS TRẦN HẢI YẾN

Ông Cao Tiến Vị

Người sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ ASIF

GIÁO SƯ PHAN VĂN TRƯỜNG

Ths. Hoàng Thị Anh Minh

Chuyên gia tài chính
background
Back to top of page